Kontakta / Boka

Köpvillkor & Bokningsregler Krogen i Skogen & Restaurang Mynta & Meliss - Gällade Event, fest & bröllop.
1. Personuppgifter
Sundsta Säteri är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som Kund lämnar till oss. Genom beställningen samtycker Du till att registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.
2. Betalning
Betalning sker vid bokningstillfället av arrangemanget med Swish, Faktura, VISA eller MasterCard, eller enligt skriftlig överenskommelse.
3. Avbokningsregler
Vi har följande avbokningsregler:
• Anmälan är bindande för deltagarens företag/person så snart Sundsta Säteri accepterat bokningen och skickat bekräftelse.
Avbokning ska alltid ske skriftligt till Sundsta säteri.
• Vid avbokning mer än 4-6 veckor före arrangemanget ska beställaren ersätta Sundsta säteri med 50% av totalbeloppet.
• Vid avbokning mindre 30 dagar före arrangemanget ska beställaren ersätta Sundsta säteri med 100% av totalbeloppet.
• Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person eller annan i samma företag efter samråd med Sundsta säteri.
• Sundsta Säteri har rätt att ställa in en arrangemanget varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Force Majeure:
Sundsta är befriat från ansvar gentemot dig om Sundsta förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Sundstas kontroll eller förmåga som Sundsta inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Sundsta inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Sundsta förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av pandemi, naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.
Boka online

Öppettider

 
 
Ring gärna för bordsbokning & information! 0175-91054